Startdienst

Schoolkalender 2018-2019 - Startdienst

Categorie: Voor meer info klik op het venster
Data:
27-08-2018
1 ste schooldag start om 8.30 uur. Alle groepen starten gewoon op school zelf in hun eigen lokaal.                   
Deze eerste dag worden er Startdiensten in de Ned.Herv. Kerk gehouden voor de groepen 3 t/m 8.
Het thema is "Vriendschap"
De groepen 1-2 hebben een gezamenlijke opening in het speellokaal.
De groepen 3 t/m gaan naar de kerk. Hoe gaat dit in z'n werk?

11.10 uur: Groep 3 t/m 5 gaat vanaf school met de leerkracht lopend naar de kerk. en weer terug naar school.

13.00 uur: Groep 6 t/m 8. Deze kinderen lopen om 12.45 uur naar de kerk. Na de samenkomst gaat de leerkracht met de groep weer naar school.
 
 
Een kijkje binnen
Ga naar het albumoverzicht