Spectrum SPCO
CBS De Regenboog is één van de acht scholen die vallen onder Spectrum-SPCO te Lansingerland. Binnen Spectrum zijn meerdere protocollen opgesteld, die van belang kunnen zijn voor de dagelijkse praktijk.
Deze zijn allemaal te raadplegen op de website van Spectrum (zie rechtsonder). Hier staan drie voorbeelden.

Regeling Spectrumgedragscode

Regeling procedure schorsing /  verwijdering leerlingen

Privacyverklaring Spectrum SPCO