Schooldocumenten
Hier treft u meerdere documenten aan, die u kunt downloaden of raadplegen.

Schooljaar 2021 - 2022 

Schoolgids 2021-2022

Informatieboekje kleuters 2021 - 2022


Gedrag:  
Gedrags-en Pestprotocol Kanjertraining en CBS De Regenboog
Kanjertraining

Hoofdluis : 
Informatie over hoofdluis
Hoofdluisprotocol

Algemeen:
Vervoer van Kinderen

Letterblad groep 1-2