BSO

BSO

Iedere school in Nederland heeft de verplichting om buitenschoolse opvang te regelen, als ouders daarom vragen. Die opvang moet plaatsvinden op werkdagen van 's morgens 7.30 uur tot 's avonds 18.30 uur (korter mag natuurlijk ook). In de vakanties moet eveneens opvang voor de kinderen worden geboden. Spectrum-SPCO heeft dat voor haar scholen geregeld door samenwerking aan te gaan met verschillende instellingen voor BSO. De ouders sluiten uiteindelijk een contract met deze instellingen. De school draagt de verantwoordelijkheid voor het onderwijs, de BSO-instelling voor de opvang buiten de schooltijden.

Wij werken vooral samen met:
  1. BSO Zus en Zo             06 47 19 77 72
  2. De Boerderij                 010 521 2601
 
Wie gebruik wil gaan maken van BSO, raden we met klem aan dit vroegtijdig kenbaar te maken bij de instellingen voor BSO. Op die manier kan met zich voorbereiden op een eventuele groei en kunnen wachtlijsten tot een minimum worden beperkt.

locatie BSO Focus (in schoolgebouw CBS De Regenboog)
BSO Zus en Zo biedt activiteitengerichte buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Zij biedt kinderopvang gedurende het gehele jaar. De opvang bestaat uit voor, na school, tijdens studiedagen van school en hele dagen vakantieopvang.
 
Persoonlijke aandacht, gezond leven en activiteiten staan centraal. Als extra's biedt BSO Zus en Zo:
  • Leeftijdsgerichte activiteiten.
  • Sport,creativiteit en expressie lessen op de locatie in samenwerking met vakkrachten.
  • Begeleiding naar zwemles voor diploma A/B/C.
  • Het mee organiseren en meedoen aan evenementen voor kinderen.
  • Spannende en afwisselende vakantie opvang.
  • Huiswerkbegeleiding (indien gewenst).
 
De naschoolse opvang is bij BSO Focus
De voorschoolse en vakantie opvang is bij BSO Mini & Maxi (in Starpunt Boterdorp)
 
Locatiehoofd van BSO Focus is Kim Struijk, bereikbaar op 06-46116961
Zij is bereikbaar op maandag-, dinsdag-, en donderdagmiddag. Kom gerust eens langs om te kijken of maak even een afspraak.
 
Voor meer informatie kunt u (010) 522 17 88 bellen, info@bsozusenzo.nl mailen of kijken op: www.bsozusenzo.nl. Aanmelden kan ook via www.bsozusenzo.nl.