SMW

Schoolmaatschappelijk werk

Joke Dubois is als schoolmaatschappelijk werker verbonden aan onze school en is wekelijks aanwezig. Ze is in dienst van Enver, een grote Rotterdamse organisatie voor hulp aan kinderen, jongeren en ouders.

Op verzoek biedt zij hulp aan leerlingen middels het voeren van gesprekken. Ook geeft ze advies aan ouders en leerkrachten wanneer er zorgen zijn over een kind, bijvoorbeeld bij eenzaamheid, rouw, onzekerheid, echtscheiding, problemen thuis of op school.

Een belangrijk uitgangspunt van het schoolmaatschappelijk werk is dat het aanvullend en ondersteunend is ten opzichte van de ouders en de school. U als ouder en de school hebben beiden het welzijn van uw kind voor ogen. Ieder heeft hier zijn eigen verantwoordelijkheid in. Als u hieraan behoefte heeft, kan de schoolmaatschappelijk werker met u en de school samenwerken en u ondersteunen wanneer u dit nodig hebt. Mocht deze hulp niet toereikend of passend zijn, dan helpt ze u om de juiste (vervolg)hulp te vinden.

Wanneer een leerkracht advies wil vragen, gebeurt dit anoniem. De naam van uw kind wordt alleen genoemd wanneer u daarvoor toestemming heeft gegeven; dit geldt ook voor het voeren van gesprekken met uw kind.

Wanneer u overweegt om contact met het schoolmaatschappelijk werk te zoeken, is het verstandig om eerst met de leerkracht of IB'er te overleggen.

Joke Dubois schoolmaatschappelijk werker
jokedubois@enver.nl
06 - 14 31 96 74
werktijden: ma/di/do/vr 8.30 - 15 u