Regenboogklas

Regenboogklas

Het is onze taak om op De Regenboog al onze leerlingen een passend onderwijsaanbod te bieden. Daarom stemmen we zoveel mogelijk af op de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen. We werken in principe op drie niveaus: instructie-, basis- en plusgroep.

Voor de gemakkelijk lerende kinderen die naast het gangbare plusaanbod meer uitdaging nodig hebben, hebben we de 'Regenboogklas'. De Regenboogklas, de externe plusklas van De Regenboog, waar de leerlingen van ca. groep 4 tot en met 8 één maal per week naartoe gaan.

In deze klas sluiten we aan op de wijze waarop sterke leerlingen denken, werken en leren. De leerlingen krijgen niet alleen meer uitdaging, maar leren ook samenwerken (peer to peer), planmatig te werken, deze leerlingen hebben vaak al een beeld en eindproduct in hun hoofd maar weten moeilijk de juiste stappen ernaartoe te nemen. Verder leren zij er om te leren; zodat er ook gehandeld kan worden als je het eens niet weet of als je er moeite voor moet doen.

In de Regenboogklas werken we aan projecten en onderzoeken (met mogelijkheden voor eigen talenten), maar doen wij ook aan debatteren, presenteren of lossen we problemen op. Vaak hebben deze leerlingen vanuit de Regenboogklas extra werk voor in de klas of thuis.