Regenboogklas

Wat gebeurt er al op onze school?

Meer- of hoogbegaafde leerlingen hebben weinig behoefte aan (uitvoerige) instructie en aan herhalings- en oefenstof, ze hebben vaak een hoog werktempo en vaak een didactische voorsprong.

Het is belangrijk om hier in de klas rekening mee te houden en dat doen we dan ook. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het onderwijsaanbod te compacten (in te dikken met de zgn. routeboekjes) zodat de stof beperkt wordt tot de essentie. We laten de leerlingen zoveel mogelijk in hun eigen tempo door de leerstof werken. Dat betekent dat er behoefte is aan aanvullende en vooral verrijkende oefenstof.

Door compacting bij rekenen en taal komt tijd vrij. De uitdaging is om deze tijd zoveel als mogelijk te bundelen, zodat deze kinderen langere tijd aan hun verrijkingsstof kunnen werken. In elke groep zijn hoogwaardige verrijkingsmaterialen aanwezig. De vrijgekomen tijd wordt behalve aan rijke reken-en taalactiviteiten ook besteed aan andere verrijkingsactiviteiten op het vlak van wereldoriëntatie en dan specifiek gericht op de thematiek 'Natuur, Milieu, wetenschap & Techniek'. Verder bieden we leerstof aan die ervoor zorgt dat de kinderen  'leren te leren'.

Als extra is de Regenboogklas voor groep 7 en 8 ingericht, waarin kinderen zitten die zelfs niet aan de verrijkingsstof binnen de eigen groep voldoende uitdaging ervaren. Zij krijgen op een nog hoger cognitief en creatief niveau lesstof aangeboden, waarbij een sterk appel wordt gedaan op hun talenten. De Regenboogklas komt 1x per week een uur bij elkaar onder begeleiding van onze IB-er Tonny Bos!!