Leerwerk

Educatieve websites

Rekenen:                                                        Taal:
Junior Einstein                                            Squla (alleen onder schooltijd tot half 4 uur/ 4 uur)


www.tafeldiploma.nl                                Quizlet (woordenschat)
Vandaag stond het leerdoel 'sommen onder de 100' op het programma. De kinderen mochten 2 voetbalplaatjes uitkiezen en maakten een som door de nummers van de kaartjes bij elkaar op te tellen. Aftrekken mocht natuurlijk ook. Tenslotte mochten de kaartjes mee naar huis. Dat is pas loon na werken!

Leer methodes school

Rekenrijk
Taal Actief
Taal Actief (spelling)
Grip op Lezen (begrijpend lezen)