Kanjertraining
De Kanjertraining
Wij hechten op school aan een positief omgangsklimaat. Een klimaat waarin elk kind zich goed voelt en zich goed kan ontwikkelen. Daar werken we al jaar en dag elke dag aan en hanteren daartoe duidelijke kapstokregels. Maar wij willen meer. Daarom werken wij met de Kanjertraining.
Als fundament voor de Kanjertraining wordt er uitgegaan van de volgende regels:
  • We vertrouwen elkaar                                    
  • We helpen elkaar
  • Niemand speelt de  baas                             
  • Niemand lacht uit
  • Niemand blijft zielig
De Kanjertraining heeft ook een positieve invloed op conflicten en pestgedrag. De kanjerlessen gaan uit van de positieve eigenheid  van het kind, dat het verlangen heeft om het goed te willen doen. Kortom ; een sociaal-emotionele ontwikkelingsmethode/training die heel waardevol is voor de individuele kinderen, de groepsvorming en het pedagogisch klimaat.

Waarom Kanjertraining?
Kinderen verlangen een schoolgemeenschap waar ze zichzelf kunnen zijn, zonder gepest of uitgelachen te worden. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten voor sociale situaties. Dit zijn de kerndoelen:
· Hier ben ik
· Het is goed dat ik er ben
· Ik ben te vertrouwen
· Ik help
· Ik speel niet de baas
· Ik lach niet uit
· Doet iemand expres naar, dan denk ik: bekijk het maar!
· Ik gedraag mij als een kanjer, want ik ben een kanjer!