Snappet
Snappet

In de groepen 4 t/m 8 werken de leerlingen met Snappet, wat op een laptop van school gebeurt.
Snappet biedt leerstof voor de vakgebieden rekenen, woordenschat, spelling, taal, studievaardigheden en automatiseren. In de groepen 4 en 5 heeft iedere leerling heeft een 7 inch Android tablet waarop zij het werk voor bovenstaande vakgebieden maken. De leerlingen uit de groepen 6 tot en met 8 hebben een 10 inch Android tablet met daarbij een toetsenbord.  Snappet geeft de leerling directe feedback op eigen werk: leerlingen zien door middel van een krul of een kruis of hun antwoord goed is. De leerlingen werken op twee manieren met Snappet :

Klassikaal - waarbij de lijn van de methode wordt gevolgd
Adaptief - waarbij de leerling op zijn eigen niveau aan specifieke leerdoelen werkt.

Op basis van de manier waarop de leerling de opgaven heeft gemaakt, biedt de tablet de leerling via een 'plusknop' opgaven aan op zijn niveau. Naast de dagelijkse les kunnen leerlingen hierdoor extra oefenen en nieuwe verdiepingsopdrachten maken. Het systeem past op basis van het resultaat van de gemaakte opgaven het niveau aan.

De leerkracht kan al tijdens de les via een dashboard volgen hoe snel en met welk resultaat de leerlingen de stof doorlopen. Hierdoor kan de leerkracht snel ingrijpen en bijsturen op het leerproces.

Bent u nieuwsgierig geworden? Kijk ook eens op de site van Snappet of stel ons uw vragen.