Welkom op de website van CBS de Regenboog

'CBS DE REGENBOOG - LAAT JE EIGEN KLEUREN ZIEN'


Hartelijk welkom op de website van CBS De Regenboog. 
 
Kinderen hebben de toekomst. Als ouders wil je je kinderen alles meegeven om van die toekomst een gelukkige toekomst te maken. Een toekomst waarin uw kind een plek vindt in de wereld en in staat is zijn/haar talenten optimaal te gebruiken.
 
Op school dragen wij daar graag aan bij. We willen kinderen voldoende basiskennis meegeven zodat ze de wereld om hen heen leren begrijpen. We willen ze ook vaardigheden meegeven, zodat ze weten hoe ze die wereld kunnen beïnvloeden en er zelf aan bij kunnen dragen. En we willen ze leren dat het belangrijk is om goed voor jezelf en de ander te zorgen. Dat kan door elkaar te ontmoeten.
Het vraagt moed om je elke dag open te stellen voor nieuwe dingen, voor andere mensen en om elke dag te leren. Dat is wel wat we vragen van onze kinderen. De Kanjertraining, waar wij mee werken, is hierin een goede ondersteuning.
We kijken naar uw kind als geheel, wie is het, welke talenten heeft het, wat heeft het nodig? Kinderen laten leren! Daar gaat het om.
Op alle gebieden, met je hoofd, met je hart en met je handen. Wij noemen dat 3D@CBS De Regenboog-Denken, Durven en Doen! Alleen kan dat niet zonder Doorzetten (4D). Wij geloven dat wanneer je naar jouw kunnen, op al deze terreinen ontwikkelt, je je eigen kleuren kunt laten zien en een plek kunt vinden in deze 21e eeuw. Als een vaardig, een waardig en een aardig mens.
Wij geloven dat dit bij uitstek te realiseren is vanuit ons profiel 'Wetenschap&Techniek', van waaruit onze kinderen gestimuleerd worden tot onderzoekend leren en hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen.
Tot ziens op CBS De Regenboog! 
 
Met vriendelijke groeten, namens het team,                         
Marian Siepel, directeur