010 521 40 17 info.cbsderegenboog@spectrum-spco.nl

Op CBS De Regenboog heb je een eigen plek in de wereld

CBS De Regenboog is de school ‘waar je je eigen kleuren laat zien’.

Wij willen bereiken dat kinderen gestimuleerd worden door elkaar. En dat kinderen met elkaar én van elkaar leren dat je alles kan bereiken door te denken, durven, doen en doorzetten.

Wij dagen je uit tot een onderzoekende leerhouding om de wereld te ontdekken. In je eigen groep en in ons Wetenschap & Techniek-lokaal. Onze kinderen hebben een eigen plek in de wereld, nu en in de toekomst.

Visie en missie

Op CBS De Regenboog stellen wij kinderen in de gelegenheid om zelf keuzes te leren maken en verantwoordelijkheid te leren dragen voor hun eigen leerproces.

Kinderen overal van laten leren, met plezier voorop, aansluitend bij hun nieuwsgierigheid! Daar gaat het om. Zo kun je het allerbeste uit jezelf halen.

Wij zijn een Wetenschap & Techniek- school. Ons motto hierbij is Denken, Durven, Doen & Doorzetten!

Recent nieuws

Wij delen regelmatig updates over onze school en ons onderwijs.

03 jul 2024

Met groep 7 en 8 naar het Rijksmuseum

30 jun 2024

1e en 3e prijs schoolkorfbaltoernooi!

10 mei 2024

Een nieuwe schoolbibliotheek

Naar nieuwsoverzicht

CBS De Regenboog, waar kinderen hun talenten mogen ontdekken.

Om de wereld te kunnen ontdekken heb je kennis en vaardigheden nodig. Dit bieden wij vanuit een onderzoekende houding.

Deze onderzoekende houding versterken wij ook door Wetenschap & Techniek! Wij stimuleren kinderen tot probleemoplossend denken, redeneren, maken. Tot creativiteit. Met de techniek van nu én van de toekomst.

Op De Regenboog heb je de toekomst

Wij dagen kinderen uit tot een onderzoekende houding om de wereld te ontdekken. Om zelf keuzes te maken en verantwoordelijkheid te dragen helpen we hen om kritisch te denken, samen te werken, eigen talenten in te zetten en de verschillen onderling in te zetten om samen alleen maar beter te worden. Zo willen wij kinderen begeleiden om een betrokken burger te zijn in de samenleving, waarin iedereen een plek heeft.

Door Wetenschap & Techniek, door ons Onderzoekend & Ontdekkend leren en door onze aandacht voor Cultuur mag ieder kind eigen talenten ontwikkelen.

CBS De Regenboog

De Regenboog: iedereen hoort erbij

Samen zijn wij een gemeenschap vol diversiteit. Door elkaar te ontmoeten leren wij van elkaar en laten wij elkaar groeien. Wij zijn betrokken bij elkaar en de wereld.

Daarom werken wij samen. Kinderen, school en ouders. Iedereen hoort erbij.

Alleen samen komen wij verder in de wereld.

Ervaringen van ouders en leerlingen

Wij geven graag ouders en leerlingen het woord om de echte ervaring met de school te lezen!

Betrokken, kleinschalig en benaderbaar. Een leuke kleinschalige school waar ieder kind gezien wordt en iedereen heel benaderbaar.

Spectrum COBI Johan L. Vader van Fieke

Iedereen kan zichzelf zijn doordat je vrienden hebt en op school leert om dingen op te lossen (Kanjertraining).

Spectrum COBI Glenn Leerling

Bij Blink leer je in thema’s over geschiedenis en natuur. Presenteren is leuk omdat je kunt laten zien wat je hebt geleerd en dit met anderen kunt delen.

Spectrum COBI Fenna Leerling

Op CBS De Regenboog wordt gebruik gemaakt van lesmethode Blink. Door te onderzoeken en ontdekken via deze methode leren kinderen dat de wereld zoveel groter is dan hun éigen wereld. Het enthousiasme en soms ook de verbazing bij een nieuwe ontdekking is wat deze manier van leren zo leuk maakt!

Spectrum COBI Marian Haverdings Moeder van Femke en Jelle

De Regenboog is een knusse school waar je elkaar allemaal kent. Bij techniek leer je doorzetten m.b.v. van de leuke techniekmeesters.

Spectrum COBI Rosanne Leerling

Geïnteresseerd in onze school?

Kom eens langs en maak kennis met ons en de school!