010 521 40 17 info.cbsderegenboog@spectrum-spco.nl

De buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang op school is geregeld door een samenwerking aan te gaan met verschillende instellingen voor BSO. Ouders sluiten zelf een contract met één van deze instellingen.

School draagt de verantwoordelijkheid voor het onderwijs, de BSO-instelling voor de opvang buiten de schooltijden.

Benieuwd naar onze protocollen?

Lees meer in onze protocollen en documenten m.b.t. onder andere vervoer, gedrag en verlof.

Nog nieuw bij ons op school?

Bekijk hoe onze rondleiding en inschrijvingsprocedure eruit zien. Kom eens langs en maak kennis met ons en de school!