010 521 40 17 info.cbsderegenboog@spectrum-spco.nl

Schooltijden

Onze school heeft een continurooster. Alle leerlingen lunchen op school in hun eigen groep met hun eigen leerkracht. Voor of na de lunch spelen de kinderen 30 minuten buiten.

Maandag

08.30 – 14.30 uur

Dinsdag

08.30 – 14.30 uur

Woensdag

08.30 – 12.30 uur

Donderdag

08.30 – 14.30 uur

Vrijdag Groep 1 – 3

08.30 – 12.00 uur

Vrijdag Groep 4 – 8

08.30 – 14.30 uur

Gymtijden

Maandag en vrijdag krijgen de leerlingen van groep 1 t/m 8 les van onze vakleerkracht bewegingsonderwijs.

  • De groepen 1 & 2 krijgen gymles in ons speellokaal in de school.
  • De groepen 3 t/m 8 krijgen les in sporthal Berghonk, om de hoek van de school.

Benieuwd naar onze protocollen?

Lees meer in onze protocollen en documenten m.b.t. onder andere vervoer, gedrag en verlof.

Nog nieuw bij ons op school?

Bekijk hoe onze rondleiding en inschrijvingsprocedure eruit zien. Kom eens langs en maak kennis met ons en de school!