010 521 40 17 info.cbsderegenboog@spectrum-spco.nl

‘Laat je eigen kleuren zien’ op De Regenboog

Wij willen dat ieder kind de kans krijgt om het beste uit zichzelf te halen. Om vanuit eigen talenten de wereld te begrijpen en aan de wereld bij te dragen.

Onderwijs gericht op de eigen onderwijsbehoeften

Ons onderwijs is meer dan de goede basis van rekenen, lezen en spelling. Wij stimuleren kinderen tot probleemoplossend denken, redeneren, kritisch denken en maken. Tot creativiteit. Met de techniek van nu én van de toekomst!

‘Ik kan niemand iets leren, ik kan iemand alleen laten nadenken.’

– Socrates

Op De Regenboog heb je de toekomst!

Wij dagen kinderen uit tot een onderzoekende houding om de wereld te ontdekken. Om zelf keuzes te maken en verantwoordelijkheid te dragen helpen we hen om kritisch te denken, samen te werken, eigen talenten in te zetten en de verschillen onderling in te zetten om samen alleen maar beter te worden.

Zo willen wij de kinderen begeleiden om een betrokken burger te zijn in de samenleving, waarin iedereen een plek heeft.

Door Wetenschap & Techniek, door ons onderzoekend & ontdekkend leren en door onze aandacht voor Cultuur mag ieder kind eigen talenten ontwikkelen.

De-Regenboog-Teamfoto

De Regenboog: iedereen hoort erbij!

Samen zijn wij een gemeenschap vol diversiteit. Door elkaar te ontmoeten leren wij van elkaar en laten wij elkaar groeien. Wij zijn betrokken bij elkaar en de wereld.

Daarom werken wij samen. Kinderen, school en ouders. Iedereen hoort erbij.

Alleen samen komen wij verder in de wereld.

Benieuwd naar onze protocollen?

Lees meer in onze protocollen en documenten m.b.t. onder andere vervoer, gedrag en verlof.

Geïnteresseerd in onze school?

Bekijk hoe onze rondleiding en inschrijvingsprocedure eruit zien. Kom eens langs en maak kennis met ons en de school!