010 521 40 17 info.cbsderegenboog@spectrum-spco.nl

Gedragscode Spectrum-SPCO

In deze gedragscode wordt stil gestaan bij de manier waarop alle betrokkenen binnen Spectrum-SPCO geacht worden zich te gedragen ten opzichte van elkaar in de uitoefening van hun functie.

 

Protocol medicijngebruik

Deze regeling beschrijft de wijze waarop onze scholen handelen inzake medicijnverstrekking en medisch handelen.

Procedure Schorsing

In de wet op het primair onderwijs (WPO), artikel 40 en 63, staat vermeld op welke wijze de verwijdering van leerlingen dient te worden geregeld. Deze regeling beschrijft de wijze waarop Spectrum – indien noodzakelijk – overgaat tot het schorsen en verwijderen van leerlingen.

Klachtenregeling Spectrum-spco

 

‘Wat men moet leren doen, leert men door het te doen’

– Aristoteles

Geïnteresseerd in onze school?

Bekijk hoe onze rondleiding en inschrijvingsprocedure eruit zien. Kom eens langs en maak kennis met ons en de school!