010 521 40 17 info.cbsderegenboog@spectrum-spco.nl

Ouderraad (OR)

Wie zijn wij en wat doen wij?
Wij zijn een enthousiaste groep ouders die, samen met de leerkracht, invulling geven aan alle (feestelijke) activiteiten die op school georganiseerd worden.

Waaruit bestaat de OR?

De ouderraad bestaat uit ouders en een teamlid van school. Wij organiseren samen met de leerkrachten en andere enthousiaste hulpouders verschillende activiteiten op CBS De Regenboog.
In kleine subcommissies werken wij samen met teamleden om een feest of activiteit tot een groot succes te laten groeien.

Medezeggenschapsraad (MR)

Aan onze school is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Deze wettelijk verplichte raad is ingesteld om het meedenken van ouders en personeel over het bestuurs- en schoolbeleid gestalte te geven. De MR heeft advies- of instemmingsrecht bij een aantal nauwkeurig omschreven punten.

Vanuit onze MR is één lid afgevaardigd naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de acht protestant christelijke scholen in Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk. In de GMR worden bovenschoolse zaken besproken, zoals het opstellen van een formatie-plan.

Wat doet de MR?

De algemene taken en de rechten van de MR staan beschreven in de Wet Medezeggenschap op School (WMS).
De medezeggenschapsraad denkt mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. Op sommige onderwerpen mag de MR ook meebeslissen in de keuzes die gemaakt worden.

De MR vergadert zes keer per jaar. De betrokkenheid op dit niveau door ouders bij school is heel waardevol.

Benieuwd naar onze protocollen?

Lees meer in onze protocollen en documenten m.b.t. onder andere vervoer, gedrag en verlof.

Nog nieuw bij ons op school?

Bekijk hoe onze rondleiding en inschrijvingsprocedure eruit zien. Kom eens langs en maak kennis met ons en de school!