010 521 40 17 info.cbsderegenboog@spectrum-spco.nl
CBS De Regenboog Wetenschap en Techniek

Wetenschap & Techniek-onderwijs

Wij zijn een Wetenschap & Techniek school. Wij leren de kinderen onder andere meer over techniek, onderzoekend leren, gereedschap en programmeren. Op onze Wetenschap & Techniek website lees je meer over de invulling van deze onderwerpen en onze activiteiten.

Denken, durven, doen & doorzetten

Met je hoofd, je hart en je handen!

CBS De Regenboog Les

De vakken waar je blij van wordt

Kinderen zijn van nature nieuwsgierige onderzoekers. Ze volgen hun interesse, spelen, proberen dingen uit en leren door te doen en zelf te ontdekken. Kinderen willen het liefste dingen doen en meemaken.

CBS De Regenboog

Dat is Blink Wereld!

Kinderen leren kritisch na te denken, vanuit verschillende perspectieven te kijken, samen te werken, zelf kennis te verwerven, een mening te vormen en die te onderbouwen.

Met Blink Wereld geven wij kinderen een stevig eerste beeld van de wereld mee.

‘Wat men moet leren doen, leert men door het te doen’

– Aristoteles

Onderwijs is voor iedereen en in elke vorm

Op onze school stemmen wij ons onderwijsprogramma af op de eigen behoeften en mogelijkheden van onze leerlingen. Vanuit hun eigen talenten en achtergrond. Dat is de basis van onze lesinhoud. Zo willen wij dat ieder kind de kans krijgt om het beste uit zichzelf te halen. En van daaruit de wereld te begrijpen en aan de wereld bij te dragen.

Passend Onderwijs

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs, dit is wettelijk vastgesteld. Om iedere leerling te kunnen ondersteunen in zijn onderwijsbehoeften krijgen we als school ondersteuning van het samenwerkingsverband PPO Delflanden. Samen zorgen wij dat er voor ieder kind een passende onderwijsplek is.

Meer over PPO Delflanden

De Regenboogklas

Onze sterke leerlingen bieden wij, naast pluswerk, ook extra uitdaging in onze Regenboogklas.

In de Regenboogklas werken we aan projecten en onderzoeken (met mogelijkheden voor eigen talenten), maar doen wij ook aan debatteren, presenteren of lossen we problemen op.

Prismaklas

Voor leerlingen met een nadrukkelijk hoger ontwikkelingsniveau hebben de Spectrum-scholen een Prismaklas (locatie bij CBS Boterdorp). Hierbij komen kinderen, na screening en toelating, een dagdeel per week samen om les te krijgen op projectniveau, om met elkaar te filosoferen en debatteren en vooral ook om samen te kunnen zijn met ‘gelijkgestemden’. De Prismaklas wordt begeleid door gespecialiseerde leerkrachten.

Meer over de Prismaklas

Ondersteuning

Het is belangrijk dat iedere leerling leert, dat hij de kennis en vaardigheden weet in te zetten. Daarbij ontwikkelen ze durf en zelfvertrouwen en leren door te zetten wanneer het lastig is. Wanneer de stappen in de ontwikkeling om een andere aanpak vragen bespreken we dit intern met de intern begeleider, leerkrachten en met de ouders. Bij dit gesprek kunnen we ook de deelname inzetten van externe deskundigen. We schakelen soms een orthopedagoog of een maatschappelijk werker in.
We kijken naar de ontwikkelingsbehoeften van het kind en passen daar onze ondersteuning op aan. We maken voor deze ondersteuning een handelingsgericht plan met haalbare doelen.

Een aanpassing op het lesaanbod, ondersteuning bij het uitvoeren van de opdrachten of begeleiding t.a.v. het gedrag. De ondersteuning kan gegeven worden in de eigen groep door de leerkracht of onderwijsassistent. Voor de gerichte ondersteuning maken we ook gebruik van onze specialisten op reken, taal en gedrag-gebied.
Hebben we op school niet de deskundigheid in huis dan schakelen we externe deskundigen in. We werken o.a. samen met het Schoolfomaat-JOS, het Centrum voor Jeugd en Gezin, het samenwerkingsverband PPO Delflanden, Onderwijsadviesdienst 1808 en de organisaties voor dyslexie, logopedie en fysiotherapie.

Jeugdcoach op School (JOS)

Op onze school is wekelijks (maandag van 8:00 tot 15:00 uur) een Jeugdcoach op school (JOS) van Schoolformaat aanwezig. Zij is er voor iedereen die vragen heeft op het gebied van opgroeien en opvoeden. Binnenlopen of een afspraak maken, het is allebei mogelijk. Daarnaast heeft zij ook ruimte om bij u thuis te komen wanneer er een hulpvraag is rondom de opvoeding en ontwikkeling van uw zoon of dochter.

Larissa Smits-Ivanov is onze jeugdcoach-op-school. Zij is bereikbaar per e-mail via l.ivanov@schoolformaat.nl

Op de website van Schoolformaat vindt u meer informatie over de JOS.
Mocht u nog vragen hebben, komt u dan gerust even langs bij onze IB-er.

Wij zijn een Kanjerschool!

Ouders, kinderen en leraren op onze school willen graag een veilige school, waar kinderen zichzelf kunnen zijn, zonder gepest of uitgelachen te worden. De Kanjertraining geeft ons handvatten voor sociale situaties. Zo zorgen we voor een fijn schoolklimaat!

De Kanjertraining leert kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan.

Al onze leerkrachten zijn opgeleide kanjertrainers en geven wekelijks kanjerlessen.

De kanjertraining richt zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Door verhalen en oefeningen krijgen kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. Ze leren om te gaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen.

 

  • We vertrouwen elkaar
  • Niemand blijft zielig
  • We helpen elkaar
  • We werken samen
  • Niemand speelt de baas
  • We hebben plezier
  • Niemand lacht uit
  • We doen mee

Benieuwd naar onze protocollen?

Lees meer in onze protocollen en documenten m.b.t. onder andere vervoer, gedrag en verlof.

Geïnteresseerd in onze school?

Bekijk hoe onze rondleiding en inschrijvingsprocedure eruit zien. Kom eens langs en maak kennis met ons en de school!